M&E

นับเวลารวม 20 กว่าปี กับประสบการณ์
งานระบบไฟฟ้าด้วยการเริ่มต้นจาก
กลุ่มคนที่ไม่ถึง 10 คน จวบจนวันนี้เรา
มีผู้ร่วมงานกว่า 100 คนที่เชี่ยวชาญ
ในการออกแบบ ติดตั้ง และบริการ
ทั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและ
ระบบรักษาความปลอดภัย

IT Infrastructure

งานออกแบบโครงสร้างระบบ IT
ภายในองค์กร เป็นงานที่จำเป็น
จะต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญเฉพาะทางจริงๆ
ถึงจะออกแบบมาได้ครอบคลุมและ
ตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพ และ
ความคุ้มค่าจึงเรียกได้ว่าสิ่งนี้
เป็นหัวใจสำคัญของงาน IT เลยทีเดียว

Smart Solution

เพิ่มขีดความสามารถภาคธุรกิจของไทย
ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกไปควบคู่กับ
การสร้างพันธมิตรกับต่างประเทศ
เพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ทันสมัย
รวดเร็ว และเกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

 

COMPANY PROFILE

ด้วยระยะเวลากว่า 20 ปีนับจากการเริ่มต้นของ PSL จากงานติดตั้งและรับเหมา งานระบบไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆรวมทั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยผ่านการแนะนำกันแบบปากต่อปากจากลูกค้าสู่ลูกค้าจวบจนทุกวันนี้ เรามีผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบริการงานระบบวิศวกรรมที่ครอบคลุมมากขึ้น

ทั้งงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า,งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงการบริการด้วยความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาสู่ยุค IoT และ Smart Technology เราได้เพิ่มทีมงานด้านไอที อีกทั้งยังได้มีการนำ Technology ต่างๆรวมไปถึง IT Services ต่างๆด้วย เพื่อเป็น IoT & Smart Solution Service Provider อย่างสมบูรณ์แบบ

 

Mission


เบื้องหลังของความสำเร็จของโครงการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานอาคาร งานโรงงาน งานศูนย์แสดงสินค้า ร้านอาหาร หรือบ้านที่อยู่อาศัย ล้วนต้องการงานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมงานระบบที่ประกอบไปด้วยตัวแทนของเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้าทั้งหลายการทำงานร่วมกันเป็นทีม และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมรวมทั้งเทคโนโลยี IT และ Smart Solution

นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากงานระบบพื้นฐานทั้งหลาย รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังจะมาถึงในอนาคต โครงการเหล่านี้ต้องการผู้ที่สามารถเชื่อมต่อเทคโนโลยีทั้งหลายเข้าด้วยกัน ด้วยความเชี่ยวชาญและสามารถเป็นตัวแทนในการสร้างความร่วมมือ และร่วมบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วย Technology ที่เหมาะสมต่อธุรกิจของท่านในปัจจุบัน และอนาคต

 

Vision


เราจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าและลูกค้าของเราในการนำเสนอ Solution ที่เหมาะสมและราคาที่สมเหตุสมผลให้กับลูกค้า และให้บริการที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้าและของเราเดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

OUR CLIENT
เราจะเป็นครอบครัวที่พร้อมบริการด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ 

บริษัท โปร สมาร์ต ลิงค์ จำกัด
PRO SMART LINK CO., LTD.48 ซอยพระรามเก้า 57 (วิเศษสุข 3) ถนนพระรามเก้าตัดใหม่
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250